Privacy, disclaimer & cookies door De Trapvernieuwer

PRIVACY
De Trap Vernieuwer is een dienstverlenende organisatie. De Trap Vernieuwer respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de websites van De Trap Vernieuwer, De Trap Vernieuwer spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven.

Algemene informatie
Voor De Trap Vernieuwer is het interessant te weten welke sites het vaakst bezocht worden en welke door De Trap Vernieuwer aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal De Trap Vernieuwer bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan De Trap Vernieuwer haar websites en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijzen wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de websites mogelijk negatief beïnvloedt kunnen worden.

Links
De websites van De Trap Vernieuwer bevatten links naar websites van derden. De Trap Vernieuwer is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

Verstrekking van gegevens aan derden
De Trap Vernieuwer kan door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een in-gesteld onderzoek worden verzocht (persoons)gegevens te verstrekken. De Trap Vernieuwer behoudt zich het recht voor verwerkte (persoons)gegevens op een dergelijk verzoek te verstrekken.

Wijziging Privacybeleid
Indien De Trap Vernieuwer mocht besluiten haar Privacybeleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacybeleid.

Vragen en verzoeken
Als u vragen of verzoeken heeft over het Privacybeleid van De Trap Vernieuwer dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@detrapvernieuwer.nl

Op deze Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

COOKIES
Cookies door De Trap Vernieuwer:

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo en Youtube.

Cookies door derden:

Bij het bezoeken van onze website De Trap Vernieuwer worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video’s)

DISCLAIMER
De Trap Vernieuwer besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Trap Vernieuwer behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

De Trap Vernieuwer garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De Trap Vernieuwer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door De Trap Vernieuwer of door U aan De Trap Vernieuwer middels een website van Stockmans Bouw of anderszins langs elektronische weg. De Trap Vernieuwer kan niet garanderen dat de op de site melde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. De Trap Vernieuwer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op overeenkomsten met De Trap Vernieuwer zijn de Algemene Voorwaarden van De Trap Vernieuwer van toepassing. De Trap Vernieuwer behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden kunt u opvragen bij De Trap Vernieuwer middels een mail te richten aan info@detrapvernieuwer.nl Zijn er verschillen tussen de Algemene Voorwaarden op papier en die op de site? Dan is de geregistreerde versie bij de Kamer van Koophandel bindend. De Trap Vernieuwer garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.De Trap Vernieuwer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.